EDUCADOR/A (B.O.P. 06-04-2018)

Grupo: Grupo A2/II

Modalidad: Convocatoria de Lista de reserva

Titulación: Grado o diplomatura en Educación Social

Nº de plazas:

Plazos de presentación de solicitudes (ambos inclusive)

  • Fecha Inicio: 07/04/2018
  • Fecha Fin de Plazo: 16/04/2018