TÉCNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA (B.O.P. 12-11-2018)

Grupo: Grupo A1/I

Modalidad: Convocatoria de Lista de reserva

Titulación: Grado en Ingeniería de Sistemas de Información, o en Ingeniería Informática. Licenciado/a o Ingeniero/a en Informática, o Ingeniero/a de Telecomunicación.

Nº de plazas:

Plazos de presentación de solicitudes (ambos inclusive)

  • Fecha Inicio: 27/12/2018
  • Fecha Fin de Plazo: 08/01/2019