Empleo Público

Convocatorias con plazo de solicitud cerrado

LETRADO/A ASESOR/A (B.O.P. 8-03-2023) (8/03/2023)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A1/I

TÉCNICO/A MEDIO/A DE MUSEOS (B.O.P. 105) (31-08-2022)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A2/II

BIÓLOGO/A (B.O.P. 08-08-2022) (08/08/2022)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A1/I

VETERINARIO/A (B.O.P 8-03-2023) (8/03/2023)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A1/I

COCINERO/A (BOP 01-02-2023) (01-02-2023)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo C2/IV

CONSERVADOR/A (B.O.P. 01/02/2023) (01/02/2023)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A1/I

Administrativo (B.O.P. 07-11-2018) (07/11/2018)

OPE 2016 Funcionarios Promoción Interna | Grupo C1/III

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A (B.O.P. 105) (31-08-2022)

Bolsa de Empleo Público Temporal | Grupo A1/I

Jefatura de Servicio de Tesorería (B.O.P. 18-11-2022) (18/11/2022)

Libre designación | Grupo A1/I

INGENIERO/A DE MONTES (B.O.P. 08-08-2022) (08/08/2022)

Convocatoria de Lista de reserva | Grupo A1/I