Administrativo/a - Consolidación (B.O.P. 26-05-10)

26/05/2010

Grupo

Grupo C1/III

Modalidad

OPE 2005-2009 Funcionarios Consolidación

Titulación

Administrativo/a - Consolidación (B.O.P. 26-05-10)

Nº de plazas

4 plazas

Plazos de presentación de solicitudes (ambos inclusive)

Fecha Inicio: 18/07/2010

Fecha Fin de Plazo: 06/08/2010

CONTACTO
  •  Centralita
  • T. +34 928219421
  • T. +34 928219494
OIAC
  • T. +34 928219229
  • T. +34 928219425
  • oiac@grancanaria.com
  • C/ Bravo Murillo 23-35003
  • Las Palmas de Gran Canaria